In onze praktijk wordt er op de woensdagen een ruimte gehuurd door Sjoerd Nauta voor rijbewijskeuringen.

Voor meer informatie:

088 – 23 23 300

www.regelzorg.nl

REGELZORG KEURINGEN
Hét adres voor uw rijbewijs- en medische keuring.

RegelZorg werkt op meer dan 250 plaatsen in heel Nederland samen met keuringsartsen die rijbewijs- en andere vervoersgerelateerde medische keuringen verrichten.

Tijdens de rijbewijskeuring wordt gekeken of iemand voldoet aan de wettelijke normen om zelfstandig en veilig een voertuig te besturen. De arts beoordeelt:

de bloeddruk
de urine op (glucose) suiker
het gezichtsvermogen
of iemand lichamelijk en geestelijk in staat is om veilig een motorvoertuig te besturen.
In de volgende gevallen is een keuring nodig:

Wanneer het rijbewijs op of na de 75e verjaardag verloopt en bij elke volgende verlenging van het rijbewijs (rijbewijs is maximaal vijf jaar geldig);
Bij het beantwoorden van een of meer vragen met ‘JA’ op de gezondheidsverklaring die u heeft ingevuld omdat u uw A/B/T rijbewijs wilt halen;
Bij een tussentijdse verandering van de gezondheid;
Bij aanvraag (examen) en verlenging van rijbewijs C (E) (vrachtwagen) of D (E) (bus).
Bij aanvraag en verlenging van chauffeurspas taxi en gezondheidsverklaring touringcarchauffeur.
Advies: Maak ten minste vier maanden voor het verlopen van het rijbewijs een afspraak voor de keuring. Koop uw Gezondheidsverklaring Digitaal.